Sürdürülebilirlik

Biz yolumuzda doğru bir şekilde ilerliyoruz

Siz bizi sorumlu tutun. Ürünlerimizin çevresel etkisi, bunu azaltmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve zorlu hedeflerimize tam olarak ulaşamadığımız noktalar konusunda size karşı tam şeffaflık borcumuz bulunmaktadır. Ecophon gerek dış mekan, gerekse iç mekan ortamları için birçok alanda sektörde lider konumundadır. Tamamen sürdürülebilir bir yaşam döngüsüne yönelik yolculuğumuzda büyük mesafe kaydettik.

Şunları gerçekleştirmek konusunda aktif biçimde yol alıyoruz:

 • Sağlıklı bir çalışma ortamına katkı sağlayan sürdürülebilir ürünler üretmek ve pazarlamak
 • Atıkları, enerji kullanımını ve CO2 emisyonlarını azaltmak
 • Her zaman, düşük çevresel etkiye sahip bileşenleri seçmek
 • Ürünlerimizde yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş içerik miktarını artırmak

%70’in üzerinde geri dönüştürülmüş cam ve bitki kökenli bağlayıcı madde

Tüm Ecophon ürünleri, %70’in üzerinde geri dönüştürülmüş camı, yenilenebilir, bitki kökenli bir bağlayıcı madde ile bir araya getiren, devrim niteliğindeki 3. nesil cam yünümüz ile üretilmektedir. Ürünlerimizde herhangi bir fosil ham maddenin kesinlikle bulunmaması, her yıl 24.000 varil ham petrole eşdeğer bir tasarruf sağlamaktadır.

%70’in üzerinde geri dönüştürülmüş cam

Sorumlu hammadde kullanımında sektöre öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Tüm Ecophon ürünleri %70’in üzerinde geri dönüştürülmüş cam yününden imal edilmektedir.

Yükü hafifletme

Cam yünü, pazarda bulunan en hafif akustik panel malzemesidir. Bu, bu panelleri taşıyan kamyonların diğer tüm panel türlerinden daha az yakıt tüketmesi anlamına gelir. Ne kadar daha az? Cam yününü taşımak, ıslak keçe panellere kıyasla yaklaşık %17 oranında daha az yakıt tüketir. Daha ağır malzemelerde, yakıt ve CO2 düşüş oranları daha da yüksektir.

Ecophon EPD’ler ile tam şeffaflık

Bir bina için en sürdürülebilir ürünleri seçmek genellikle güçtür. Başarılı bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için, ürünlerimizin yaşam döngülerine ilişkin tüm bilgileri Çevresel Ürün Beyanları’nda (Environmental Product Declarations - EPD’ler) rapor halinde sunduk. Ve size tüm gerçeği sunduğumuzdan emin olmak için, tüm EPD’lerimizin bağımsız kuruluşlarca doğrulanmasını istedik. Aşağıda EPD International web sitesinde yayınlanan tüm EPD’lerimize açılan bağlantılar bulacaksınız.

EPD International, kuruluşlara ürünlerinin çevresel performanslarını bildirmeleri için yardımcı olur ve onları destekler.

Onaylandı ve belgelendi

Son yıllarda ürün etkilerini her aşamada iyileştirme çalışmalarımız, emisyonu azaltmamızda, yeni çevre dostu materyaller bulmamızda, daha sağlıklı iç mekan ortamları oluşturmamızda ve kullanılmış panellere geri dönüşüm uygulamamızda bize yardımcı oldu. Bu çalışmalar, bazı ürünlerimizin dünyanın en zorlu sertifikalarını kazanmasını sağladı.

 • Yapı Malzemelerinde Emisyon Sınıflandırması (Emission Classification of Building Materials), iç mekan hava kalitesi ve sağlığa zararlı maddelerin emisyonu ile ilgili bir sertifikadır. M1, Finlandiya’nın inşaat sektörü konusunda önde gelen bilgi merkezi RTS tarafından verilen en yüksek sınıftır.

 • Danimarka İklim Etiketi (Danish Climate Label) (iç mekan iklimi) inşaat malzemelerinde bulunan ve alerjik veya tahriş edici maddeleri tespit eder. Bu sertifikaya sahip ürünler, iç mekan iklimleri için güvenli olduklarından emin olmak amacıyla kapsamlı testlerden geçirilirler.

 • 2012 yılından beri, Fransa’da satılan tüm inşaat ürünleri, uçucu kirletici maddelerin emisyon seviyelerini belirten bir etiket ile birlikte sunulmaktadır. Tüm Ecophon ürünleri en yüksek sınıf olan A+ (son derece düşük emisyon) seviyesindedir.

 • CDPH Bölüm 01350 olarak da bilinen Kaliforniya Emisyon Yönetmeliği (California Emission Regulation) standardı, yapı malzemelerindeki VOC emisyonlarını değerlendirme ve sınırlandırma konusunda en popüler Amerikan standardıdır. Tüm Ecophon ürünleri, standardın gerekliliklerini yerine getirmektedir.

 • İsveç Astım ve Alerji Kuruluşu (Swedish Asthma and Allergy Association), ürünleri alerjik madde, parfüm ve tahriş edici maddelerin varlığı açısından değerlendirir. Değerlendirmeler, güvenilirliklerini sağlamak için her ürünü göre katı kriterlere göre yargılayan uzmanlardan oluşan bağımsız bir konsey tarafından yapılır.

 • AB (EU) standartları, ürünler ve sistemler arasında karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırmayı hedefler. CE işareti ses emilimi, yangın güvenliği ve emisyon gibi alanları kapsar. CE sertifikasına sahip bir ürünün, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığı kanıtlanmıştır.

 • CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), çok çeşitli standartlarla uyumluluğu değerlendiren, önemli bir belgelendirme kuruluşudur. CSTB, ürünlerimizi test etmektedir.

 • Ecophon belirli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili yasa, idare ve mevzuat gerekliliklerini dikte eden 97/69/EC sayılı EC yönergesi ile uyumludur.

 • Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer - IARC), ürünleri olası kanserojen nitelikleri için değerlendirir. Mineral yününü Grup 3’te sınıflandırmaları, insanlar üzerinde kanserojen etkisinin olmadığının düşünüldüğü anlamına gelir.

Süreç sertifikaları

Tüm üretim süreçlerimiz Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization - ISO) ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri (Occupational Health & Safety Advisory Services - OHSAS) şartlarına uyumlu olmalıdır. ISO süreçlerin çevresel etkisini analiz ederken, OHSAS süreçlerin insanların sağlık ve güvenliği üzerindeki etkilerini izler. Bu organizasyonlar tarafından firmamıza verilen sertifikalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Denmark.pdf - ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007

Finland.pdf - ISO 14001:2004

Poland.pdf - ISO 14001:2004

Sweden.pdf - ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007