Sundyberg Araştırması

Sürdürülebilir iş yerlerini hedefleyen bir araştırma

Gerçek hayatta yapılan bir araştırmada, ofis çalışanları için daha az zihinsel stres

Araştırma hakkında

Araştırma, Stockholm yakınlarındaki Sundbyberg City Hall’un iki katında gerçekleştirildi.

Katlar aynı yerleşim planı, dekorasyon ve benzer görevleri yerine getiren insanlara sahip aynı sayıda iş istasyonu ile fiilen aynı özelliklere sahipti.

Tavan, Articulation Class 190 ses yutucular ile donatılmıştı.

Araştırmada 151 çalışan yer aldı.

Stockholm’deki Ecophon ve Stres Araştırma Enstitüsü (Stress Research Institute), sesin açık planlı ofislerde insanları nasıl etkilediğini incelemek için gerçek hayattaki ofis ortamında benzersiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Amaç, tavan niteliklerinin çalışanların sağlık ve verimliliğini nasıl etkilediğini ve algılanan rahatsızlık düzeyini görmekti.

Sonuç son derece açıktı – daha iyi bir ses ortamı, iş verimliliğini önemli ölçüde artırıyordu:

• genel olarak, algılanan rahatsızlık düzeyinde %16’ya varan oranda azalma
• yakın mesafede, rahatsızlık düzeyinde %25’e varan oranda azalma
• uzak mesafede, rahatsızlık düzeyinde %21’e varan oranda azalma
• zihinsel stres konusunda %11’e varan oranda azalma

Zihinsel stres seviyesindeki azalma daha yüksek konsantrasyon kapasitesine, daha yüksek bellek kapasitesine, daha iyi kararlar alınmasına ve sağlıklı, net düşünmenin kolaylaşmasına işaret etmektedir. Yukarıda verilen rakamlar, alınan ortalama sonuçların karşılaştırılmasına dayanmaktadır.


Benzersiz bir kurulum

124229-sunbyberg-municipality-article-image-1Araştırmanın tasarımı, aşağıdaki olgular nedeniyle kendi alanında benzersizdir:

 • Araştırma gerçek hayat koşullarında gerçekleştirilen bir saha çalışmasıdır; oysa ses ortamlarına yönelik diğer araştırmaların çoğu kontrollü ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Bir saha araştırması, psikolojik faktörler dikkate alındığında, çok daha güvenilir sonuçlar üretebilir.*
 • Araştırma, iki farklı kontrol grubunu içeren bir çapraz tasarıma dayandırılmıştır. Her iki kontrol grubunda da aynı sonuçlar gözlemlenmiştir.

Araştırma üç evreye bölündü:

 1. Ses ortamının hazırlanması

Araştırmadan önceki hafta sonunda, iki kattaki ses ortamları, çalışanların bilgisi olmadan değiştirildi:

  • 4. katta zaten iyi durumda olan ses ortamı, duvar sönümleyiciler ile güçlendirildi.
  • 5. katta tavan sönümleyicilerin yarısı daha düşük ses emme kapasitesine sahip, sesi yansıtan sert panellerle değiştirildi.

 

 1. Daha iyi ile daha kötü arasında geçişler yapmak

Üç hafta sonra katlar arasındaki ses koşulları, hiçbir çalışanın binada bulunmadığı bir hafta sonunda tekrar değiştirildi.

  • Başlangıçta iyi bir ses ortamına sahip olan 4. katta daha kötü bir ses ortamı oluşturuldu. Duvar sönümleyiciler kaldırıldı ve tavana sert, yansıtıcı paneller yerleştirildi.
  • 5. katta ses koşulları, yüksek kaliteli tavan ve duvar sönümleyiciler tekrar monte edilerek iyileştirildi.

 

 1. İlk koşullara geri dönüş

Üç hafta sonra, ortamı yeniden eski durumuna getirdik:

  • 4. kat iyi bir ses ortamına sahip olmaya devam etti.
  • 5. kat kötü ses ortamına geri döndü.

 


Konfor mesafesi

sundbyberg-distance-of-comfortÇalışma ortamındaki akustik, tüm araştırma boyunca ISO 3382-3 kılavuz ilkeleri izlenerek birkaç kez ölçüldü. Bu yöntemle, çalışanların konfor mesafesi hesaplandı.

Araştırma, açık planlı ofislerde insanların ses ortamından güçlü bir şekilde etkilendiğini gösterdi. Konfor mesafesinde, konuşmaların yayılması konusunda açık ve net bir farklılık görüldü:

Konfor mesafesi , daha iyi akustiğe sahip katta %35 oranında iyileşmişti


grapha-1Genel anlamda algılanan rahatsızlık

 

İyileştirilen ses koşulları, genel anlamda algılanan rahatsızlıkta görülen azalmaya ilişkin önemli bulguları da açığa çıkardı. Her iki katta da aynı dağılım gözlemlendi.

Orta çubuk (T2), iyileştirilen ve kötüleştirilen ses koşullarını göstermektedir.

 


graph-b-2Yakın mesafede algılanan rahatsızlık

 

Araştırma, iyileştirilmiş ses ortamı ile yakın mesafede rahatsızlık seviyesindeki azalmaya ilişkin önemli bulgular ortaya serdi. Farklı derecelerde olsa da, her iki katta da aynı dağılım gözlemlendi.

Orta çubuk (T2), iyileştirilen ve kötüleştirilen ses koşullarını göstermektedir.

 


graph-c-2Uzak mesafede algılanan rahatsızlık

 

İyileştirilmiş ses ortamı ile uzak mesafede rahatsızlık seviyesinde önemli bir azalma saptandı.

Orta çubuk (T2), iyileştirilen ve kötüleştirilen ses koşullarını göstermektedir..

 


graph-d-2Algılanan zihinsel stres

 

Araştırma ayrıca, iyileştirilmiş ses koşullarının zihinsel streste önemli düzeyde bir azalmaya yol açtığını da göstermiştir.

Orta çubuk (T2), iyileştirilen ve kötüleştirilen ses koşullarını göstermektedir.

 


Raporun tamamını okuyun

Stres Araştırma Enstitüsü (Stress Research Institute) stres reaksiyonları, uyku ve sağlık konularına odaklanan ulusal bir bilgi merkezidir.

Enstitü, Stockholm Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümüdür.

Araştırma, 2014 yılının bahar aylarında Stockholm / Sundbyberg City Hall’da Dr. Aram Seddigh’in liderliğinde ve Stres Araştırma Enstitüsü (Stress Research Institute) iile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları Journal of Environmental Psychology dergisinin Eylül 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Raporun tamamını www.sciencedirect.com adresinde okuyabilir ve indirebilirsiniz


oseland-slider-push-285x236-1*Dr Nigel Oseland dünyanın önde gelen iş yeri danışmanlarından biridir. Psikoakustik üzerine yaptığı çalışmalar, psikolojik faktörlerin sesin kendisinden daha büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle ses ortamları ve bir odada yapılan değişikliklerin etkileri, gerçek ofis ortamlarında araştırılmalıdır.

Aksi takdirde araştırmada, en güçlü etkiye sahip faktörleri gözden kaçırma riski doğacaktır.