Sağlık hizmetleri

Etkinliğe Dayalı Akustik Tasarım sağlık hizmetlerinde sonuçları iyileştirir

Sağlık tesisleri (hastaneler, yaşlı bakım evleri, ayakta tedavi klinikleri, akıl sağlığı tesisleri) örneğin bir ofis binasından çok farklıdır. Bu, sağlık tesislerinde iki ana grup insan olmasından kaynaklanır: sağlık hizmetini verenler ve sağlık hizmetini alanlar.

Bu iki grup, farklı akustik çözümler gerektiren farklı etkinlikler gerçekleştirir. Çözümlerimiz, personelin refah, performans ve iş memnuniyetini geliştirmekten, hastaların ve refakatçıların konforunu ve dinlenme ve iyileşme becerisini artırmaya kadar, gerçekleşen tüm bu faaliyetleri destekler. Biz buna Etkinliğe Dayalı Akustik Tasarım adını veriyoruz.

Sağlık tesislerini planlarken dikkate almak için

Etkinlik: Söz konusu mekanda gerek personel, gerekse sağlık hizmetini alan kişiler ne yapıyor olacaklar?
Gürültü olacak mı? Ekipman ve makine kullanımı dahil olacak mı?
Mahremiyet söz konusu mu? İletişim için ne kadar zaman harcanıyor?

İnsanlar: Etkinliği kimler gerçekleştiriyor? Hem personeli, hem de sağlık hizmetini alan kişileri dikkate alın.
Çok kişi mi, az kişi mi; genç mi, yaşlı mı? Herhangi bir özel ihtiyaçları var mı?

Mekan: Mekan büyük mü, küçük mü? Nerede yer alıyor, yanında ne tür mekanlar var ve buralarda
hangi etkinlikler yapılıyor? Binanın çıplak beton duvarları, tavanları ve zeminleri var mı?
Mekanda fan, alarm veya başka sık duyulan bir ses bulunuyor mu?

Sağlık hizmeti ortamlarında iyi akustiğin yararları

- Düşen kan basıncı - Artan uyku kalitesi - Daha az ağrı kesici alımı - İyileşen iletişim - Azalan stres seviyesi - Artan hasta güvenliği