En önemli unsur temizlik olduğunda

Yüksek düzeydeki temizlenebilirlik gereksinimi nedeniyle, içecek sektöründeki üretim ortamları tipik olarak çıplak, sert yüzeylerden ve geniş açık alanlardan oluşur.

Zorluk

Şişeleme hatları, dolum hatları ve taşıma bantları, sert yüzeyler ve açık alanlarla bir araya geldiğinde çok yüksek gürültü seviyeleri ve yankı efekti oluşturur. Bu durum, tetikte olmayı ve konsantrasyonu gerektiren bir üretim ortamında güvenlik ve sağlık risklerine yol açabilir. Diğer yandan, kullanılacak bir ses sönümleme sisteminin hijyen üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi de olmamalıdır.

Çözüm

Yüksek düzeyde hijyen gerektiren, gürültülü bir üretim ortamında, temizlenmesi kolay, iyi bir akustik çözüme ihtiyaç duyarsınız. Ecophon Hygiene sistemleri, lekeye karşı korumalı ve yağa karşı dirençli yüzeylere sahip akustik tavanlar ve ses sönümleyiciler sunar.

Yararları

  • Artan personel refahı
  • En aza indirilmiş işitme hasarı
  • Artan güvenlik
  • İyileşen iletişim
Ürün kılavuzu
Alan Sistem performansı Hijyen sistemi
Islak hacim Kir, yağ ve kimyasal maddelere karşı dirençli, her gün yüksek basınçla yıkama Advance A C3
Islak hacim Kir, yağ ve kimyasal maddelere karşı dirençli, her gün yüksek basınçla yıkama Advance Baffle C3
Islak hacim Kir, yağ ve kimyasal maddelere karşı dirençli, her gün yüksek basınçla yıkama Advance Wall C3
Islak hacim Leke korumalı, yılda 2 kez yüksek basınçlı yıkama Foodtec A C3
Islak hacim Leke korumalı, yılda 2 kez yüksek basınçlı yıkama Foodtec Baffle C3
Islak hacim Leke korumalı, yılda 2 kez yüksek basınçlı yıkama Foodtec Wall C3
Kuru hacim Leke korumalı, her hafta ıslak bezle silme Foodtec A C3