Hijyen standartlarını düşürmeden, ses seviyelerini azaltma

Zorluk

Gıda endüstrisindeki üretim ortamları, iyi bir gıda hijyeni uygulamasına olanak tanımak için tipik olarak sert yüzeyler ve açık alanlardan meydana gelir. Hazırlık, dolum, paketleme, dondurma ve gıdanın korunmasına yönelik üretim hatları, sert yüzey malzemelerinden yansıyan ve çevreye yayılan yüksek gürültü seviyeleri meydana getirir. Diğer yandan, kullanılacak bir ses sönümleme sisteminin hijyen üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi de olmamalıdır.

Çözüm

Yüksek düzeyde hijyen gerektiren, gürültülü bir üretim ortamında, temizlenmesi kolay, iyi bir akustik çözüme ihtiyaç duyarsınız. Ecophon Hygiene sistemi akustik ortamı önemli ölçüde iyileştirirken, hijyen gereksinimlerini de yerine getirir. Ürünlere bulaşabilecek bakterileri önlemek için gerekli olan, güçlü deterjanlar ve sert dezenfektanlarla yapılan temizliğe karşı koyalar. Bazı sistemler kire karşı da dirençlidir ve mikroorganizmaların büyümesini engellerler.

Yararları

  • artan güvenlik
  • artan personel refahı
  • artan verimlilik
  • iyileşen iletişim
Ürün kılavuzu
Alan Sistem performansı Hijyen sistemi
Islak hacim Kir, yağ ve kimyasal maddelere karşı dirençli, her gün yüksek basınçla yıkama Advance A C3
Islak hacim Kir, yağ ve kimyasal maddelere karşı dirençli, her gün yüksek basınçla yıkama Advance Baffle C3
Islak hacim Kir, yağ ve kimyasal maddelere karşı dirençli, her gün yüksek basınçla yıkama Advance Wall C3
Islak hacim Leke korumalı, yılda 2 kez yüksek basınçlı yıkama Foodtec A C3
Islak hacim Leke korumalı, yılda 2 kez yüksek basınçlı yıkama Foodtec Baffle C3
Islak hacim Leke korumalı, yılda 2 kez yüksek basınçlı yıkama Foodtec Wall C3
Kuru hacim Leke korumalı, her hafta ıslak bezle silme Foodtec A C3