Gürültü, bakım kalitesini etkiler

Yüz binlerce yıl boyunca kulaklarımız açık havada, doğada mükemmel işitmeyi sağlamak için evrim geçirdi. Ancak bugün çoğumuz, zamanımızın %90’a varan kısmını iç mekanlarda, insan kulağı için uygun olmayan ortamlarda geçiriyoruz. Bunun gerek hastalar, gerekse sağlık tesislerinde çalışan personel açısından uzun vadeli etkileri bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar, hastanelerde ve sağlık tesislerindeki yüksek ses seviyelerinin şunlara yol açtığını göstermektedir:

  • uyku bozuklukları
  • artan stres
  • kalp atış hızında yükselme
  • hastalık sonrası rehabilitasyonda gecikme

Hastaneler genellikle tavanların, duvarların ve zeminlerin sert ve yansıtıcı yüzeylere sahip olduğu yerlerdir. Bu, sesi emecek hiç bir şey olmadığı anlamına gelir. Ses, yüzeyden yüzeye yansıyarak ve yayılabildiği her yere yayılarak gürültü seviyelerini yükseltecek ve rahatlamayı ve normal sohbetler yapmayı güçleştirecektir.

İyi bir ses ortamı oluşturmak mümkündür

Böyle olması gerekmiyor. Çeşitli çözümler bulunmaktadır: Tavanlar ve duvarlar için, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerden, hasta odaları ve hava geçirmez laboratuvarlara kadar her türlü hastane ortamında hijyen gerekliliklerine uyumlu akustik çözümler.

Bu, hastaların ve personelin artık kötü ortamlarla başa çıkmak zorunda kalmaması demektir. Bunun yerine, refahı ve performansı artırmak, dinlenme ve iyileşme süreçlerini iyileştirmek için açık hava ses ortamını iç mekanlara güvenli bir şekilde taşıyabiliriz.

Ameliyathanelerde etkin iletişim hayati önem taşır

Uzman bakım alanlarında doktorlar ve hemşireler, olanlar ve olacaklar konusunda herkesin bilgilenmesini sağlamak için her an iletişim içinde olmalıdır. Kararların hızla alınabilmesi ve bu kararlardan herkesin açık ve net bir şekilde haberdar olması son derece önemlidir.

Bir akustik çözüm sunulduğunda, değişiklik belirgin bir şekilde fark edilecektir. Stres seviyeleri düşecek, personel seslerini yükseltmek zorunda kalmadan açık ve net bir şekilde iletişim kurabilecek ve hastalar daha fazla sakin kalma şansına sahip olacaktır.

Akustik, ilaç alımını %67 oranında azaltabilir

Dinlenme ve uyku sağlığımızın ve günlük yaşamımızın önemli unsurlarıdır, ancak hastalandığımız veya ameliyat geçirdiğimiz ve iyileşmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlardaki kadar önemli olamaz. Uyku bozuklukları yaşayan hastaların iyileşme ve hastanede kalma sürelerinde genellikle farklılıklar görülür.

Tavan ve duvarlara ses emici çözümler eklemek, bu sorunları çözecektir. Sesleri kaynağa daha yakın bir mesafede durduracaktır. Böylece ses seviyeleri düşecek ve paylaşılan hasta odalarında bile kişisel konuşmalar yapmak mümkün olabilecektir. En önemlisi, hastanın sağlıklı, daha derin uyuyabilme kapasitesini artıracaktır.

Sağlıklı ortamlar her yerde eşit derecede önemlidir

Bakım yalnızca hastanelerde sağlanmaz. Ayakta tedavi veren klinikler ve sağlık klinikleri çok çeşitli tedavi hizmetleri, tanılama testleri ve cerrahi prosedürler sunmaktadır. Hastalar bu tesislerden birine girdikleri zaman hastaneye gittikleri kadar streslidirler. Benzer şekilde doktorlar ve hemşireler de açık, net bir şekilde ve özel iletişim kurabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyarlar.

Yaşımız ilerledikçe, işitme kapasitemiz yavaş yavaş azalır. Bu bizi gürültülere ve rahatsız edici seslere karşı daha da duyarlı hale getirir. Bir yaşlı bakım ünitesinde yaşıyorsanız, mekanın algılama kapasitenize ve ileri yaş kulağına göre uyarlanmasına ihtiyaç duyarsınız; böylece çevrenizdekilerin arkadaşlığından keyif alabilir ve sohbetlere aktif biçimde katılabilirsiniz.

Ofisler ve koridorlardaki gürültüsüz bir ortamdan herkes yararlanır

Hastane tesislerinin% 40’a kadarı ofis ortamlarından oluşabilir. Bu ofisler idari işler, hastane yönetimi veya serviste görevli hemşireler ve doktorlar tarafından kullanılabilir. Ofis çalışmalarında birbirinden farklı birçok aktivite yer alır. Herhangi bir anda telefon konuşmaları, ekipçalışmaları, toplantılar veya bilgisayarda konsantrasyon gerektiren görevler gerçekleştiriliyor olabilir.

Sağlık tesislerinde koridorlar yoğun ve hareketli alanlardır. Koridorlar her yerde olabilir ve her birimin ve her servisin doğal birer parçasıdır. Hastalar, ziyaretçiler ve personel bu koridorları bir yerden başka bir yere geçmek için kullanır. Ayrıca yatakları, tıbbi ekipmanları ve diğer malzemeleri taşımak için de kullanılırlar.

Çözüm, ses emici tavanlar ve duvarlar ekleyerek, sesleri yayılmadan önce, kaynağa yakın bir noktada durdurmaktır. Bu çözümle beraberinsanlar yüksek seviyeli arkaplan seslerinden artık rahatsızlık duymadığında, kendi seslerini doğal olarak alçaltacak ve sonuçta, ses seviyelerinde azalma ve konuşma netliğinde artış görülecektir.