Solo

Trendlere her zaman duyarlı olan Ecophon Solo, çok sayıda şekil ve boyutta sunulmakta ve bir yandan yeni, çarpıcı ifadeler yaratacak tasarım özgürlükleri ve fırsatlara olanak tanırken, diğer yandan sürdürülebilir mimari gelişmelerin hızına ayak uydurabilmektedir.